Jesteś tutaj : BADANIA NAUKOWE

O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

BADANIA NAUKOWE

 

Działalność naukowo-badawcza w Wyższej Szkole Gospodarki dotyczy:
  • prowadzenia badań naukowych przez pracownika (w ramach etatu naukowo-dydaktycznego) lub zespołu, w którym uczestniczą pracownicy WSG,
  • opracowywania zagadnień badawczych,
  • publikacji i prezentacji otrzymanych wyników na naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 

Badania naukowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki zogniskowane są tematycznie oraz organizacyjnie wokół podstawowych jednostek naukowych Uczelni:
  1. Kolegium Badań Społecznych (nauki humanistyczne i społeczne)
  2. Kolegium - Kreator Innowacyjności (nauki techniczne)
  3. Kolegium Nauk Medycznych (d. Kolegium Badań Stosowanych, nauki medyczne i o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej) 

Działalność naukowo-badawcza w Wyższej Szkole Gospodarki finansowana jest ze środków własnych, środków statutowych przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji państwowych, pochodzących z UE oraz programów krajowych i zagranicznych.
W szczególności zaś z:
1) Uczelnianego Funduszu Badań Naukowych,
2) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

3)   Funduszy Narodowego Centrum Nauki,
4) Funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

5)  środków pochodzących z projektów UE.

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki