Jesteś tutaj : AKTUALNOŚCI

O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

Konkursy MNiSW i NCN w III kw. 2016 r.

2016-07-28 14:31:06

 W okresie wakacyjnym trwają nabory wniosków w konkursach na projekty naukowo-badawcze MNiSW i NCN, które mogą Państwa zainteresować. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje, terminy i odnośniki do stron internetowych.

  W okresie wakacyjnym trwają nabory wniosków w konkursach na projekty naukowo-badawcze MNiSW i NCN, które mogą Państwa zainteresować. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje, terminy i odnośniki do stron internetowych.

 

1. Aplikacja o środki MNiSW na na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej - do 31.08:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/planowane-uruchomienie-systemu-osf-wnioski-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-inwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych-na-rok-2017.html

  

2. Konkursy Narodowego Centrum Nauki - wszystkie do 15.09:

Maestro 8 - dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy

Harmonia 8 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych

Sonata Bis 6 - na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego[1], realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

 

3. Nowy konkurs MNiSW "Dialog" z ciągłym naborem wniosków w trzech obszarach:

„Doskonałość naukowa” - podnoszenie jakości badań i doskonalenie kadry

„Nauka dla innowacyjności” - pobudzanie współpracy nauka-biznes

„Humanistyka dla rozwoju” - wzmocnienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

 

4. Konkurs na działalność upowszechniającą naukę MNiSW - w części pt. "Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą" - do 30.09:

http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/

Wróć do listy aktualności

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki