O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

Działalność wydawnicza

 

Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki znajduje się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, iż monografie wydawane w naszym Wydawnictwie mają wartość ewaluacyjną 80 pkt. (Dla porównania: monografie wydawane w innych wydawnictwach, spoza listy, otrzymują jedynie 25 pkt). Jest to oczywiście istotna okoliczność dla całego środowiska naukowego Uczelni oraz naukowców spoza Wyższej Szkoły Gospodarki, którzy zainteresowani są wydaniem swoich monografii w naszym Wydawnictwie. 

Wydawnictwo Uczelnane istnieje na ministerialnej liście od dnia ogłoszenia jej aktualizacji, a więc od dnia 17 grudnia 2019 r. Tym samym ministerstwo pozytywnie oceniło działalność publikacyjną naszego Wydawnictwa. 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej oraz nowa lista do zapoznania się na stronie: https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1.

 

Strona internetowa naszego Wydawnictwa Uczelnianego:

https://wydawnictwo.byd.pl/.

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki