O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

archiwum konferencji

 

 

2016

...

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - CZAS WOLNY, TURYSTYKA, REKREACJA"
20-21 kwietnia 2016 r.

 

2015Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TRANSFORMACJA W DŁUGIM TRWANIU - WYMIAR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. DOŚWIADCZENIA POLSKI" - 28 listopada


Seminarium Kół i Sekcji Naukowo-Technicznych "TWÓRCZOŚĆ INŻYNIERSKA DLA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY" - 27 listopada

 

Konferencja Naukowa "TRANSPORT, ROZWÓJ REGIONALNY, EKOLOGIA" - 19 listopada

Seminarium Naukowe "Zarządzanie kulturą: edukacja, instytucje, menadżeryzm" - 24 września

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI wieku" -12-14 czerwca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Niepełnosprawność - czas wolny, turystyka, rekreacja" - 27-28 maja

Konferencja Naukowa "Rachunkowość zarządcza/controlling" - Szczecin, 21 kwietnia


 

2014

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Transport, rozwój regionalny, ekologia" - 6-7 listopada

 

III Ogólnopolska Konferencjas Naukowa "Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy. Zintegrowane działania słuzb ratunkowych i placówek oświatowych" - 16-17 października

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "I Kongres Neurodydaktyki" - 13-14 października

 

Seminarium Naukowe "Niepełnosprawność - czas wolny, nauka, praca" - 27 maja

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyki, Hotelarstwa i Rekreacji - Poznań, 19-21 maja

 

Ogólnopolskie Seminarium Resocjalizacyjno-Penitencjarne - 16 maja

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rachunkowość zarządcza/controlling - najlepsze praktyki" - 10 kwietnia


 

2013

 

Konferencja Naukowa "Neurodydaktyka - obecny system edukacji w świetle badań nad mózgiem" - 25 listopada

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "1 st BYDGOSZCZ SYMPOSIUM Discursive Constructions of Europe" - 15-16 listopada

 

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Transport, Ekologia, Rozwój Regionalny" - 7-8 listopada

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku"
- 14-15 czerwca


Konferencja Naukowa „Wiosna Młodych Fizjoterapeutów” – 20 kwietnia2012


Konferencja Naukowa „Kultura – od wizji do praktyki” – 30 listopada


Konferencja Naukowa „Transport, logistyka, ekologia” – 18 października


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Magnetyczny rezonans jądrowy i jego zastosowania w inżynierii materiałowej „AK TREFFEN ŁAGÓW 2012” - Łagów, 30 marca -2 kwietnia2011


Konferencja Naukowa „Filozofia, kultura, polityka” – 2 grudnia


Konferencja Naukowa „Wybrane problemy postępowania sądowego z perspektywy praktyki wymiaru sprawiedliwości” – 25 listopada


 Konferencja Dydaktyczno-naukowa "Via-Architektura-Urbanizm-Studia" – 21 listopada


Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Krajobraz społeczno-kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów Polski" - 16-17 listopada


Konferencja Naukowa "Transport, rozwój regionalny, ekologia" - 6-7 października


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku"
- 21-22 czerwca  


VIII Kolokwium Teoretyczno-Metodologiczne "Człowiek - Środowisko - Miejsce"
- 2-3 czerwca  


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość życia w centrach miast - warunki zamieszkania i turystyki"
- 13-15 maja  

Konferencja Naukowa "Komunikacja w kulturze - kultura w komunikacji" - 8-9 kwietnia2010   


VII Kolokwium Teoretyczno-Metodologiczne "Związki geografii z innymi naukami" - 2-3 grudnia


Konferencja Naukowa "Warunki rozwoju rekreacji i turystyki w dolinach rzecznych" - 15-17 września


II Konferencja Naukowa "Stan i rozwój turystyki, rekreacji i sportu w województwie kujawsko-pomorskim" - 27 maja


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody inżynierskie w zarządzaniu" - 17-18 maja


Seminarium Naukowe "Nowoczesne rozwiązania i technologie w dydaktyce języków obcych" - 19 marca


Konferencja Naukowa "Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie. Zagrożenia i szanse" - 18 marca     2009


Konferencja Popularno-Naukowa "Wychowanie seksualne, jakie to ważne i niezbyt trudne" - 22 października


Konferencja Naukowa "Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkalne" - 18-19 września 

 
Konferencja Naukowa "10 Lat Polski w NATO i 90 Lat Pomorskiego Okręgu Wojskowego" - 9 czerwca  


I Regionalna Konferencja Naukowo-Społeczna "Budowanie systemu wsparcia dla rodziny. Możliwości i ograniczenia" - 21 maja


Konferencja Naukowa, V Forum Geografów Polskich "Geografia wobec problemów współczesnego świata. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii" - 18-19 maja   


Seminarium naukowe "Gospodarka turystyczna w Gminie Świecie. Stan istniejący i perspektywy rozwoju" - 21 kwietnia 

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację" - 20 kwietnia   


VI Konferencja Dydaktyczno-naukowa "Via-Architektura-Urbanizm-Studia" - 19 stycznia2008


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ciało-Edukacja-Umysł. Wielkie tezy i przegląd (nowych?) koncepcji/praktyk edukacyjnych" - 3-4 grudnia


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Młodzi Polacy na rynku europejskim" - 18-19 września


V Kolokwium Teoretyczno-Metodologiczne z serii "Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata" pn. "Nowe i tradycyjne koncepcje i problemy badawcze we współczesnej geografii" - 4-5 czerwca  2007


Konferencja Naukowa "Aglomeracje miejskie w strukturze osadniczej kraju i regionu" - 5-7 grudnia


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wiedza naukowa a wiedza potoczna: wielki podział?" - 5-6 września2006


Konferencja Naukowa "Dylematy współczesnego liberalizmu. Liberalizm w życiu społecznym, gospodarce i polityce" - 5-6 grudnia


Konferencja Naukowa "Narody sąsiadujące w Europie. Wzajemne postrzeganie a tożsamość narodowa w przeszłości i teraźniejszości" - 6-7 października


Konferencja "Systemy i Technologie informatyczne w Gospodarce" - 22-23 czerwca


Konferencja "Czas na zmiany - Ustawa o Gospodarce Turystycznej" - 22-23 maja


Konferencja "Geografia a przemiany współczesnego świata" - 15-16 maja  2005


Konferencja Naukowa "Architektura, Urbanizm, Studia" - 5 grudnia


VI Konferencja Naukowa "Turystyka XXI wieku - nowe idee, formy i tendencje" - 24-25 listopada  


Konferencja Naukowa "Czas wolny - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze" - 9-10 czerwca  


Konferencja "E-learning w szkolnictwie wyższym - możliwości, kierunki rozwoju, doświadczenia" - 20-21 stycznia2004  


V Konferencja Naukowa "Teoria i praktyka w turystyce" - 2-3 grudnia


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość towarów i usług w obrocie" - 7-8 października  


 

2003


IV Konferencja Naukowa "Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym" - 27-28 listopada


IV Konferencja Naukowa "Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystycznej" - 23-24 października  2002


III Konferencja Naukowa "Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzenia się Unii Europejskiej" - 28-29 listopada2001  


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce: fakty, intencje, potrzeby rozwoju" - 6-7 grudnia   
Konferencja Naukowa "Rola samorządów w rozwoju systemu informacji turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego" - 6 kwietnia  2000


I Konferencja Naukowa "Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich" - 20-21 listopada

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki