O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

formularze do pobrania

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM PRACOWNIKA WSG W KONFERENCJI ZEWNĘTRZNEJ

Zgłoszenie wyjazdu pracownika na konferencję naukową

Oświadczenie o przekazywaniu wydawnictw pokonferencyjnych i publikacji kupowanych w ramach grantów badawczych do Biblioteki (wypełniane i składane każdorazowo łącznie ze Zgłoszeniem wyjazdu pracownika na konferencję naukową w KBS)

Sprawozdanie z udziału w konferencji naukowej (do sprawozdania należy dołączyć wypełniony druk delegacji)

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM PRACOWNIKA W KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWO-DYDAKTYCZNE WSG (WEWNĘTRZNEJ)

Zgłoszenie uczestnictwa pracownika/studenta WSG w konferencji organizowanej przez jednostki WSG oraz wniosek o dofinansowanie udziału

Oświadczenie o przekazywaniu wydawnictw pokonferencyjnych i publikacji kupowanych w ramach grantów badawczych do Biblioteki (wypełniane i składane w KBS łącznie ze Zgłoszeniem uczestnictwa pracownika/studenta WSG w konferencji organizowanej przez jednostki WSG)

Sprawozdanie z udziału w konferencji naukowej

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONFERENCJI NAUKOWEJ W WSG

Zgłoszenie organizacji konferencji naukowej

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYZNANIEM I REALIZACJĄ GRANTU INDYWIDUALNEGO

Wniosek o grant

Oświadczenie o przekazywaniu wydawnictw pokonferencyjnych i publikacji kupowanych w ramach grantów badawczych do Biblioteki (wypełniane i składane łącznie z wnioskiem o grant w KBS)

Raport okresowy z realizacji projektu badawczego (grantu)

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu badawczego (grantu)

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYZNANIEM STYPENDIUM NAUKOWEGO

Wniosek o stypendium naukowe

Raport okresowy/sprawozdanie końcowe z realizacji zadań, na które zostało przyznane stypendium

 

DOKUMENTY INNE

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie biogramu wraz z fotografią na stronach internetowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki