Jesteś tutaj : KONTAKT

O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

KONTAKT

 

Siedziba Działu Nauki Wyższej Szkoły Gospodarki:
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
Bud. C I, pok. C110
tel. 52 567 00 58

Biuro DN - mgr Barbara Fedder
e-mail: barbara.fedder@byd.pl
poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00


 
 K
oordynatorzy Działu Nauki:
dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
koordynator rozwoju naukowego kadry
(granty indywidualne, rozwój naukowy pracowników, wyjazdy na konferencje)

e-mail: agnieszka.wedel@byd.plkoordynator projektów naukowo-badawczych i oceny parametrycznej
(MNiSW, DUN, NCN, NCBR, HORYZONT 2020 i in.; kompleksowa ocena jednostek naukowych)

 

 
 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki