O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe

 

Tu znajdą Państwo informacje o konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ofercie NCN i NCBiR znajdują się konkursy, adresowane do różnorodnych grup odbiorców. Poszczególne typy konkursów są skierowane do badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej.
NCN ogłasza również inne konkursy tematyczne, np. w ramach współpracy międzynarodowej.


Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu OSF, wysłać do NCN lub NCBiR w formie elektronicznej,  za pośrednictwem KBS - w formie papierowej w wyznaczonych terminach. Kopię wniosku należy złożyć również w Biurze KBS.

Szczegółowy opis procedury składania wniosków znajduje się w instrukcjach składania wniosków do poszczególnych konkursów NCN i NCBiR.

 

 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki