O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

Projekty finansowane przez Uczelnię

 

Kryteria konkursu grantów wewnętrznych w 2016 roku ulegną zmianom. Dokumenty w postaci regulaminu przyznawania grantów oraz wniosków o finansowanie zadań badawczych zostaną udostępnione Państwu w najbliższych dniach.

 

 


 

Od trzech lat w Wyższej Szkole Gospodarki funkcjonuje nowy system grantów indywidualnych finansowanych ze środków Uczelni.

W 2015 roku przyznano 33 granty indywidualne.


 

Ważne daty dla wnioskodawców:

31 marca - termin składania wniosków o grant indywidualny w Biurze KBS

15 kwietnia - rozstrzygnięcie konkursu grantów

30 kwietnia - termin złożenia zweryfikowanego wniosku o grant indywidualny

15 stycznia następnego roku - termin składania raportów okresowych z realizacji grantu indywidualnego

30 września następnego roku - termin realizacji grantu indywidualnego

15 października następnego roku - termin składania raportów końcowych z realizacji grantu indywidualnego


 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki